top of page
DISCLAIMER
Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Ik ben geen arts. Ik stel geen diagnoses. Mijn behandelingen zijn gericht op versterking van het zelfgenezend vermogen van het lichaam en het herstel van de energiebalans. Ze komen niet in de plaats van reguliere behandelingen, maar kunnen daaraan wel ondersteunend zijn. Ga met klachten, zeker als ze aanhouden, altijd naar je huisarts of specialist, en volg zijn/haar adviezen en voorschriften op.

Reflex2Balance is lid van de BER. Deze zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen van de Cam Coöperatie in het kader van de WKKGZ.

Reflex2Balance doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende deze website liggen bij Reflex2Balance. Het is niet toegestaan zonder toestemming  de informatie op deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het gebruik van afbeeldingen en logo’s van Reflex2Balance is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zowel voor openbare doeleinden als persoonlijk gebruik.

Privacy Policy

Reflex2Balance is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden door Reflex2Balance zijn:
- Medische gegevens die noodzakelijk zijn om de behandeling uit te kunnen voeren.
- Gegevens die van belang zijn voor de therapeutische behandelingen.

- Gegevens die van belang zijn voor administratieve afhandeling.

Reflex2Balance houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. De gegevens van de cliënt worden alleen na uitdrukkelijke goedkeuring met derden gecommuniceerd.

Reflex2Balance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gelijk contact op per e-mail via carla@uittenhout.com of telefonisch op nummer 06-2849 82 25.

PRIVACY POLICY
bottom of page